Zwrot podatku

odzyskiwanie podatku z USA, UK i Irlandii

RoTax - Odzyskamy dla Ciebie 100% Twojego podatku z USA ... najtaniej

Czym różnimy się od innych firm świadczących podobne usługi?

Gwarancja zwrotu 100% zapłaconego podatku (w przypadku USA) oraz całości nadpłaconego podatku w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii


W przeciwieństwie do większości z nich potrafimy odzyskać 100% podatku zapłaconego przez Was w Stanach Zjednoczonych jak również odzyskać możliwie najwyższy zwrot podatku zapłaconego podczas legalnej pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 

Nie wyznaczamy górnej granicy wielkości zarobków, w przypadku której przysługuje zwrot całości zapłaconego podatku (USA)

 


Nasza firma zajmuje się również poprawianiem zeznań już wypełnionych przez inne firmy, które nie wywiązały się z obietnic i odzyskały tylko część naliczonego podatku. Za naszym pośrednictwem możecie ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku nawet za okres do 3 lat po jego zapłaceniu (USA)!

 
Główne zalety korzystania z naszych usług?
 
  • 100 % skuteczność odzyskiwania podatków zapłaconych w USA (Federalnego, Stanowego) oraz podatków nadpłaconych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 
  • Najkrótszy czas oczekiwania - czeki wystawione przez Urząd Skarbowy (IRS lub Inland Revenue) zostają przesłane z USA, Wielkiej Brytanii lub Irlandii bezpośrednio na Wasz adres domowy już po 2 miesiącach, nie dłużej jednak niż po 4 od daty złożenia zeznania podatkowego;
 
  • Najniższa prowizja na rynku - pobieramy tylko 7 % kwoty odzyskanego podatku (USA) oraz  8% w przypadku Irlandii oraz Wielkiej Brytanii ;
 
  • Minimum formalności – Wasza część działań ogranicza się jedynie do wypełnienia prostego formularza zgłoszeniowego oraz przesłania na nasz adres niezbędnych dokumentów (pocztą lub e-mailem);
 
  • Możliwość otrzymania zwrotu nawet za okres 3 lat wstecz (USA) oraz odpowiednio 3 i 6 lat w przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii ;
  • Możliwość korekt dotychczas wypełnionych zeznań - dokonujemy poprawy zeznań lat ubiegłych, które zostały wypełnione nieprawidłowo, bądź nie gwarantowały zwrotu całości zapłaconego podatku (USA)

 
 
Pamiętajcie, iż mowa jest o Waszych pieniądzach, które Wam się należą. Tylko od Was zależy czy odzyskacie je w całości i w możliwie najkrótszym okresie.
Jak odzyskać podatek z USA? Zwrot podatków z USA.