Zwrot podatku

odzyskiwanie podatku z USA, UK i Irlandii

RoTax - Odzyskamy dla Ciebie 100% Twojego podatku z USA ... najtaniej

Wskazówki

Co każdy rozpoczynający pracę w Irlandii o tamtejszym systemie podatkowym wiedzieć powinien:

  1. Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne (Pay Related Social Insurance- PRSI) są naliczane z tytułu wszelkich dochodów osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym z uwzględnieniem wyjątków i zwolnień;
  1. Rok podatkowy w Irlandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego;
  1. Płatność podatku dochodowego odbywa się w formie zaliczek płaconych w trakcie trwania roku podatkowego( Pay As You Earn- PAYE). Kwota podatku zostaje obliczona a następnie potrącona i odprowadzona przez pracodawcę, w zależności od systemu rozliczeniowego raz w tygodniu lud raz w miesiącu;

Podejmując po raz pierwszy pracę w Irlandii podatnik powinien :

  1. Ubiegać się o nadanie PPS Number (Personal Public Service Number). Jest to numer przyznawany podatnikowi jednorazowo i służy identyfikacji podatnika dla potrzeb podatkowych (odpowiednik polskiego NIP)

Dokonać tego można na kilka sposobów

  1. dzwoniąc osobiście do Social Welfare Local Office lub Social Welfare Branch Office;
  2. wypełniając formularz REG 1 (wniosek o nadanie numeru PPS);
  3. okazując niezbędne dokumenty wymagane we wniosku o nadanie PPS w celu identyfikacji.

PPS Number zostanie nadany i przesłany automatycznie na adres zaznaczony we wniosku o jego przyznanie.

  1. Dostarczyć pracodawcy PPS Number niezwłocznie po jego przyznaniu;
  2. Wypełnić i przesłać do Revenue Office formularz Form 12A.

Do jego wypełnienia potrzebne będą informacje dotyczące pracodawcy, takie jak jego numer ewidencyjny (Employer’s Registered Number) oraz pełna nazwa (Employer’s Trading Name)

W odpowiedzi na Form 12A, Revenue Office przesyła zainteresowanemu Certificate of Tax Credit and Standard Rate Cut-Off-Point. Powyższe zostaje również przesłane przez Revenue do pracodawcy i staje się podstawą do prawidłowego naliczania i pobierania przez niego zaliczek z tytułu podatku dochodowego.

Wyjaśnienie powyższych nazw oraz odpowiedzi na wiele innych pytań znajdziecie Państwo w zakładce FAQ.