Zwrot podatku

odzyskiwanie podatku z USA, UK i Irlandii

RoTax - Odzyskamy dla Ciebie 100% Twojego podatku z USA ... najtaniej

FAQ

 

1. Czy powinienem rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w USA?

Tak. Jeżeli legalnie pracowaliście w Stanach Zjednoczonych spoczywa na Was obowiązek złożenia tamtejszego zeznania podatkowego i w ten sposób otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku. Z reguły jest to 100% odciągniętych Tobie z czeków pieniędzy. Dodatkowo, nie złożenie rozliczenia podatkowego może spowodować odrzucenie podania o wizę w przyszłości.


2. Do kiedy mogę rozliczać się z amerykańskim Urzędem Skarbowym?

 

Generalną zasadą jest iż termin rozliczenia upływa z dniem 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to jednak tylko termin umowny. W praktyce możliwe jest rozliczenie się w dowolnym terminie, a o otrzymanie zwrotu można ubiegać się nawet za okres 3 lat wstecz.


3. Jak długo trwa procedura zwrotu?

Procedura zwrotu podatków trwa od 2-3 miesięcy od momentu złożenia dokumentów.

4. Jakie dokumenty muszę dostarczyć aby ubiegać się o zwrot?

  • Formularz W2 lub ostatni paystub od każdego pracodawcy
  • ksero strony paszportu z danymi
  • ksero wizy
  • ksero Social Security Card
  • DS 2019


5. Jak wygląda procedura zwrotu?

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

2. W ciągu 24 godzin otrzymacie do podpisania formularze i umowę. Prosimy o odesłanie na nasz adres wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 6 (mailem lub pocztą)

3. Na podstawie tych informacji zostanie wypełnione Wasze zeznanie, o czym zostaniecie niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną. Informacja będzie zawierać dokładną wielkość podatku który zostanie Wam zwrócony oraz numer konta na które będziecie mogli dokonać wpłaty prowizji,

4. Po potwierdzeniu wpłaty przygotowane deklaracje są wysyłane do USA (po 30 stycznia roku następującego po roku podatkowym). Teoretycznie najwcześniejszy termin złożenia zeznania to 1 stycznia, natomiast z racji iż w praktyce formularze W-2 docierają do Was do końca stycznia, warto na nie poczekać.

5. Po okresie około 2-3 miesięcy na swój adres otrzymasz osobne czeki z tytułu każdego rodzaju podatku jaki płaciłeś w USA, które następnie możesz zrealizować w większości banków na terenie kraju.

 6. Jakie podatki mógł potrącać mi pracodawca w USA i które mogę odzyskać?

 

Podczas pracy w USA pracodawca mógł potrącać podatki:
1. Federal Tax – 100% zwrot bez względu na wielkość zarobków,
2. State Tax - jego zwrot uzależniony jest od przepisów podatkowych poszczególnych stanów ( jest to 100 % dla przychodów <10.000 USD, i około 99% dla przychodów >10.000 USD),

3. Social Security Tax oraz Medicare Tax – brak możliwości zwrotu,

4. SUI, SDI – Brak możliwości zwrotu7. Czy za Waszym pośrednictwem mogę otrzymać zwrot z poprzednich lat?

Za Naszym pośrednictwem możesz ubiegać się o zwrot podatku do trzech lat wstecz. Jeśli obecnie dokonujemy rozliczenia za rok 2012, to możliwe jest dokonanie rozliczenia również za lata 2011 oraz 2010 (do 15 kwietnia 2013).8. Co to jest formularz W-2?

 

Formularz W-2 jest wystawiany i wysyłany przez Waszych pracodawców z USA, na adres, który podaliście w formularzu W-4, rozpoczynając pracę. W-2 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11 i pokazuje kwotę całkowitych zarobków i zapłaconych podatków u danego pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wysłać ten formularz do każdego pracownika do końca stycznia. Jeśli z powodu błędnego adresu formularz W-2 zostanie zwrócony do pracodawcy, powinien on przechować ten formularz i odesłać z powrotem na prośbę pracownika.9. Co to jest paystub?

 

Paystub jest to dokument wystawiany przez pracodawcę wraz z każdym czekiem który otrzymywałeś, na którym znajdują się informacje o: stawce za godzinę, pensji brutto oraz wszelkich potrąceniach podatkowych,10. Kiedy powinienem otrzymać formularz W-2?

Otrzymujesz go listownie po powrocie do kraju. Najwcześniejszy termin, kiedy pracodawca może przysłać Ci W-2 to styczeń. Upewnij się że zostawiłeś mu Twój poprawny adres w Polsce, gdzie może taki formularz przesłać.11. Co powinienem zrobić jeśli nie otrzymałem formularza W-2?

 

Jeżeli nie dostaniesz W-2 do końca lutego powinieneś poprosić pracodawcę o wysłanie tego dokumentu do Ciebie. Jeżeli to nic nie da, postaramy się zdobyć W-2 w Twoim imieniu. Pamiętaj, że nadal możesz rozliczyć się z podatku na podstawie ostatniego paystub’a, natomiast prawdą jest że procedura zwrotu trwa szybciej jeśli jest oparta na oryginale formularza W-2,12. Otrzymałem formularz W-2 tylko od niektórych pracodawców, czy jest to problem?

 

Możesz W-2 zastąpić ostatnim tzw. paystubem od pozostałych pracodawców.13. Zgubiłem Social Security Card. Czy nadal możliwe jest odzyskanie podatku?

 

Nadal jesteśmy w stanie odzyskać wszystkie zapłacone przez Ciebie podatki. Prosimy tylko, żebyś poprawnie wypełnił wszystkie dane dotyczące SSN w Formularzu Zgłoszeniowym.14. Nie posiadam kopii wizy lub dokumentu DS 2019. Czy nadal mogę odzyskać podatek?

W przypadku podatków federalnego i stanowego brak dokumentu DS nie stanowi przeszkody w uzyskaniu zwrotu.

15. Co to jest DS 2019?

 

Jest to dokument uprawniający Cię do legalnej pracy w USA. Otrzymujesz go jeszcze przed wylotem z kraju (w białej kopercie przypiętej do otrzymanej wizy).16. W jakiej formie oczekiwać mogę zwrotu podatku?

 

Zwrot podatku możliwy jest w dwóch formach: w formie czeku przesyłanego pocztą na Twój adres w Polsce lub w formie przelewu na rachunek bankowy w Stanach Zjednoczonych. W tym celu w formularzu zgłoszeniowym prosimy wpisać routing #, account # oraz informację czy jest to saving czy checking account. Oczywiście musi to być Twój rachunek.17. Ilu czeków mogę oczekiwać?

 

W zależności od tego ile podatków zapłaciłeś i o ile zwrotów się starasz. Będą to osobne czeki ze zwrotem podatku federalnego i stanowego.

18. Jaki jest czas oczekiwania na czeki ?

Czeki federalny i stanowy przychodzą w ciągu 2-3 miesięcy.

19. W jaki sposób będę mógł zrealizować czeki?

 

Czeki można zrealizować na dwa sposoby. Można to zrobić „od ręki”, należy liczyć się wtedy z wyższą prowizją, lub złożyć je do inkasa, co wiąże się z niższą prowizją ale dłuższym okresem realizacji (nawet do 2 miesięcy). Generalnie w większości przypadków decyduje konkretny bank oraz historia Waszego w nim rachunku.20. Ile czasu są ważne czeki?

 

Czek federalny jest ważny rok. Czek stanowy zazwyczaj pół roku.21. Jaką prowizję pobieracie za usługę wypełnienia deklaracji podatkowej?

Za Naszą usługę pobieramy 7% wartości odzyskanego podatku (brutto), lecz nie mniej aniżeli 40 USD (jest to najtańsza oferta na rynku). Prowizję pobieramy "z góry". Przeliczenie na PLN dokonywane jest w oparciu o kurs średni NBP z dnia, kiedy zostaje wysłana Wam informacja o wypełnieniu Waszego zeznania oraz wielkości zwrotu który otrzymacie.


ROTAX - Profesjonalna i szybka obsługa.
Jak odzyskać podatek z USA? Zwrot podatków z USA.